Realisatie website

Disclaimer

Wij bieden aan belangstellenden de informatie op onze webpagina’s aan maar behouden het copyright op deze pagina’s en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s.
Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze website, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze website worden als service aangeboden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op onze website, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze pagina’s benaderbaar zijn.